Trang chủ

[section padding=”0px” class=”home-sec-1″]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”img-banner” visibility=”show-for-small”]

[ux_image id=”2114″ image_size=”original” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”100″ image_size=”original” width=”75″ class=”shape-1 img-absolute” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”99″ image_size=”original” width=”55″ class=”shape-2 img-absolute” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”101″ width=”60″ class=”shape-3 img-absolute” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”102″ image_size=”original” width=”70″ class=”shape-4 img-absolute” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”3317″ image_size=”original” visibility=”show-for-small”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[ux_text class=”sub-title”]

BẠN ĐANG TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CHO

[/ux_text]
[ux_text font_size__sm=”0.75″ class=”text-run”]

GIẢI PHÁP CHO

[/ux_text]
[ux_text text_color=”#0a4e29″ class=”home-short-des”]

5SMedia thấu hiểu lỗi đau của khách hàng. Chính vì vậy chúng tôi đưa giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
[/ux_text]
[button text=”Liên hệ tư vấn” letter_case=”lowercase” color=”alert” style=”gloss” radius=”5″ link=”/lien-he/” class=”home-vct”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”fadeInRight” class=”img-banner” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”2269″ image_size=”original” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”3453″ image_size=”original” width=”75″ class=”shape-1 img-absolute” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”2114″ image_size=”original” width=”51″ class=”shape-2 img-absolute” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”3455″ image_size=”original” width=”60″ class=”shape-3 img-absolute” visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”3454″ image_size=”original” width=”65″ class=”shape-4 img-absolute” visibility=”hide-for-small”]

[/col]

[/row]
[gap height__sm=”60px” visibility=”show-for-small”]

[/section]
[section label=”Khách hàng” bg_color=”#114e24″ padding=”0px” height=”0px” height__md=”0px” margin=”0px”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”10px 20px 20px 20px” padding__sm=”10px 10px 10px 10px” padding__md=”10px 10px 10px 10px” margin=”-105px 0px 0px 0px” margin__sm=”-130px 0px 0px 0px” margin__md=”-100px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(23, 104, 48)”]

[title style=”center” text=”ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC” tag_name=”h2″ color=”rgb(255, 255, 255)” margin_top=”10px” margin_bottom=”20px” size=”85″]

[ux_slider nav_pos=”outside” nav_size=”normal” nav_style=”simple” bullets=”false” timer=”3000″]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”5px 0px 0px 0px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding__sm=”5px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 5px 0px”]

[ux_image id=”2266″ image_size=”original” margin=”8px 6px 8px 6px”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”899″ image_size=”original” margin=”8px 6px 8px 6px”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner style=”collapse” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”5px 0px 0px 0px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3707″ image_size=”original” margin=”8px 6px 8px 6px”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”900″ image_size=”original” margin=”8px 6px 8px 6px”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″ margin=”-10px 0px -30px 0px” margin__sm=”-30px 0px -30px 0px” margin__md=”-10px 0px -30px 0px” align=”center”]

[title style=”center” text=”CÁC ĐỐI TÁC TIN DÙNG” color=”rgb(255, 255, 255)” margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”5px 0px 5px 0px”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”4″ span__md=”2″]

[ux_image id=”946″ image_size=”original” width__sm=”100″ margin=”0px 5px 15px 5px”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”945″ image_size=”original” margin=”0px 5px 15px 5px”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”944″ image_size=”original” margin=”0px 5px 15px 5px”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”943″ image_size=”original” margin=”0px 5px 15px 5px”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”942″ image_size=”original” margin=”0px 5px 15px 5px”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”945″ image_size=”original” margin=”0px 5px 15px 5px”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dịch vụ” padding=”0px”]

[row style=”collapse” col_style=”dashed” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”#0a4e29″]

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Những công cụ này là nơi quảng bá sản phẩm của bạn tiếp cận khách hàng của bạn 1 cách tốt nhất
[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row style=”small” col_bg=”rgb(255,255,255)” col_bg_radius=”5″ v_align=”equal” h_align=”center” depth_hover=”2″]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 0px 20px 0px” padding__sm=”0px 0px 20px 0px” padding__md=”0px 0px 20px 0px” margin=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 0px 0px” margin__md=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”896″ img_width=”600″ pos=”center” link=”https://5smedia.net/quang-cao-facebook/” target=”_blank”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Dịch vụ Quảng cáo Facebook
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 0px 20px 0px” padding__sm=”0px 0px 20px 0px” padding__md=”0px 0px 20px 0px” margin=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 0px 0px” margin__md=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”903″ img_width=”600″ pos=”center” link=”https://5smedia.net/quang-cao-google/” target=”_blank”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Dịch vụ quảng cáo google
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 0px 20px 0px” padding__sm=”0px 0px 20px 0px” padding__md=”0px 0px 20px 0px” margin=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 0px 0px” margin__md=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”904″ img_width=”600″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Dịch vụ quảng cáo tiktok
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 0px 20px 0px” padding__sm=”0px 0px 20px 0px” padding__md=”0px 0px 20px 0px” margin=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 0px 0px” margin__md=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”900″ img_width=”600″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Quảng cáo intasgram
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 0px 20px 0px” padding__sm=”0px 0px 20px 0px” padding__md=”0px 0px 20px 0px” margin=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 0px 0px” margin__md=”0px 0px 0px 0px” bg_radius=”3″ depth_hover=”5″]

[featured_box img=”2946″ img_width=”600″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Thiết kế website
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 0px 20px 0px” padding__sm=”0px 0px 20px 0px” padding__md=”0px 0px 20px 0px” margin=”0px 0px 0px 0px” margin__sm=”0px 0px 0px 0px” margin__md=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”5″]

[featured_box img=”2287″ img_width=”600″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Chăm sóc website
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Lý do” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)”]

[title style=”center” text=”LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI” tag_name=”h2″ color=”#0a4e29″]

[row style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”right” visibility=”show-for-small”]

[featured_box img=”908″ inline_svg=”0″ pos=”left”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Đội ngũ giàu kinh nghiệm

Đến với chúng tôi bạn sẽ được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, tận tâm, thân thiện phuc vụ.
[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”908″ inline_svg=”0″ pos=”left”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Tiết kiệm chi phí

Với tiêu chí ngân sách nhỏ nhất nhưng chạy hiệu quả nhất. Chúng tôi luôn lỗ lực tối ưu chi phí nhất cho bạn.
[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”908″ inline_svg=”0″ pos=”left”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Tinh thần trách nhiệm

Đến với chúng tôi chúng tôi luôn đặt tiêu chí tinh thần trách nhiệm làm hàng đầu. Có bạn sẽ có chúng tôi.
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”right” visibility=”hide-for-small”]

[featured_box img=”908″ inline_svg=”0″ pos=”right” icon_color=”rgb(10, 78, 41)”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Đội ngũ giàu kinh nghiệm

Đến với chúng tôi bạn sẽ được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, tận tâm, thân thiện phuc vụ.
[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”908″ inline_svg=”0″ pos=”right”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Tiết kiệm chi phí

Với tiêu chí ngân sách nhỏ nhất nhưng chạy hiệu quả nhất. Chúng tôi luôn lỗ lực tối ưu chi phí nhất cho bạn.
[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”908″ inline_svg=”0″ pos=”right”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Tinh thần trách nhiệm

Đến với chúng tôi chúng tôi luôn đặt tiêu chí tinh thần trách nhiệm làm hàng đầu. Có bạn sẽ có chúng tôi.
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”3468″ image_size=”original” width=”77″ image_hover=”zoom” parallax=”-2″ class=”pulse button-effect”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”right”]

[featured_box img=”908″ inline_svg=”0″ pos=”left”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Công nghệ

Xu thế công nghệ chúng tôi luôn cải tiến thiết bị, công nghệ, quy trình để mọi thứ đơn giản và đạt hiệu quả cao nhất
[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”908″ inline_svg=”0″ pos=”left”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Hiệu quả chiến dịch

Với tiêu chí hiệu quả là hàng đầu. Chúng tôi luôn tìm giải pháp tốt nhất để quảng cáo của bạn đạt hiệu quả cao nhất
[/ux_text]

[/featured_box]
[featured_box img=”908″ inline_svg=”0″ pos=”left”]

[ux_text text_color=”#0a4e29″]

Quà tặng

Khi bạn đến với chúng tôi đó là 1 niềm vinh hạnh. Chúng tôi sẽ có món quà tặng các bạn khi bạn đồng hành cùng chúng tôi.
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”1148″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.721)” padding=”10px” class=”sec-gioi-thieu”]

[row style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ padding__sm=”30px 0px 0px 0px” color=”light”]

[ux_text text_color=”#00c200″ class=”title-custom”]

Xu hướng quảng cáo

[/ux_text]
[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

  • Ngày nay xu thế công nghệ ngày càng phát triển, người người mua online nhà nhà mua online. Các cửa hàng đóng cửa hết nên thị trường quảng cáo ngày càng sôi động.
  • Nếu bạn là 1 nhà bán hàng thì đây là thời cơ tốt nhất cho bạn. Đưa sản phẩm của bạn tiếp cận được khách hàng nhanh nhất.
  • Phân tích, tiếp cận, đồng hành đưa giải phát tốt nhất cho khách hàng của bạn.

[/ux_text]
[ux_text text_color=”#00c200″ class=”title-custom”]

Lời khuyên của chuyên gia

[/ux_text]

  • Dù thế sản phẩm của bạn thế nào đi chăng nữa hãy để khách hàng biết đến sản phẩm của bạn.
  • Tiếp cận xu thế, tiếp cận người dùng dúng nhu cầu là lựa chọn thông minh của bạn
  • Đừng trần trừ cơ hội sẽ không chờ một ai.

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 45px” margin__sm=”0px 0px 0px 10px” align=”left”]

[button text=”Liên hệ” color=”alert” style=”gloss” animate=”fadeInRight” radius=”5″ icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”tel:0965165166″ target=”_blank” class=”pulse button-effect”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_lottie path=”https://5smedia.net/storage/2024/03/woman-designing-website-ui-ux.json”]

[ux_slider infinitive=”false” draggable=”false” nav_style=”simple” bullets=”false” auto_slide=”false” visibility=”hidden”]

[ux_image id=”3664″ image_size=”medium_large” visibility=”hidden”]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Liên hệ” bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”0px” class=”sec-footer”]

[gap height=”10px” height__sm=”0px” height__md=”0px”]

[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” class=”col-form”]

[title style=”center” text=”KẾT NỐI CHÚNG TÔI” tag_name=”h2″ color=”rgb(10, 78, 41)” margin_top=”10px” margin_bottom=”20px” size=”80″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”]

[title style=”center” text=”BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG” tag_name=”h2″ color=”rgb(10, 78, 41)” margin_top=”10px” margin_bottom=”20px” size=”80″ visibility=”hide-for-small”]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”col-form”]

[fluentform id=”5″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG” tag_name=”h2″ color=”rgb(10, 78, 41)” margin_top=”10px” margin_bottom=”30px” visibility=”show-for-small”]

[ux_image id=”2409″ image_size=”medium_large” image_hover=”zoom” animate=”bounceInLeft” link=”https://maps.app.goo.gl/aTV7fmSnrhMkxsGN8″ target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Bài viết mới” bg_color=”rgb(208, 208, 208)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px” class=”home-sec-1″]

[row style=”collapse” h_align=”center”]

[col padding__sm=”0px 10px 0px 10px” padding__md=”0px 15px 0px 15px”]

[title style=”center” text=”NỘI DUNG MỚI CẬP NHẬT” tag_name=”h2″ color=”rgb(10, 78, 41)” margin_top=”10px” margin_bottom=”40px” size=”75″]

[blog_posts style=”default” columns__sm=”1″ columns__md=”2″ animate=”bounceInUp” slider_nav_style=”circle” slider_bullets=”true” auto_slide=”6000″ title_size=”larger” show_date=”text” show_category=”label” image_size=”thumbnail” image_hover=”zoom-fade” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dự án” bg_overlay=”rgba(161, 186, 165, 0.599)” padding=”0px” divider_top=”waves-opacity-3″ divider_top_height=”100px” divider_top_width=”134″ class=”sec-sp-hv”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″ margin=”40px 0px 0px 0px” margin__sm=”50px 0px -30px 0px” margin__md=”40px 0px -40px 0px” align=”center”]

[gap height=”20px”]

[ux_text line_height=”1″ text_align=”center” text_color=”#0a4e29″]

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

[/ux_text]
[tabgroup style=”outline” nav_size=”xlarge” align=”center”]

[tab title=”Facebook”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col_inner span__sm=”12″ class=”col_sp-hv”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”2291″ image_hover=”overlay-remove”]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”2292″ image_hover=”overlay-remove”]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”2293″ image_hover=”overlay-remove”]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”2294″ image_hover=”overlay-remove”]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”2292″ image_hover=”overlay-remove”]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”2295″ image_hover=”overlay-remove”]

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap]

[/tab]
[tab title=”DV THIẾT KẾ”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width”]

[col_inner span__sm=”12″ class=”col_sp-hv”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”502″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”507″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”552″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”551″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”508″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”506″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”42″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”3755″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”3754″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”509″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”505″]

[/ux_image_box]
[ux_image_box style=”overlay” img=”553″]

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span__sm=”12″ margin__sm=”50px 0px -30px 0px” margin__md=”40px 0px -40px 0px” align=”center”]

[ux_text text_align=”center” text_align__sm=”center” text_align__md=”center” text_color=”#0a4e29″]

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

[/ux_text]
[ux_slider nav_pos=”outside” nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullets=”false” bullet_style=”dashes”]

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 15px 15px 0px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0px” padding__md=”0px 20px 0px 20px” bg_radius=”9″ depth_hover=”2″]

[testimonial image=”690″ image_width=”81″]

Trương văn Trường

Tôi đã tìm đến dịch vụ quảng cáo facebook nhờ 5S Media. Từ lúc đó đơn hàng tôi ra đều đều và hàng không bị tồn kho nữa.

[/testimonial]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ bg_radius=”9″ depth_hover=”2″]

[testimonial image=”343″ image_width=”81″]

Phạm Thị Thu Hường

Khi tôi tự chạy tôi thấy ra đơn kém và hay bị chết page. Từ khi tôi tìm đến dịch Vụ 5s Media tôi tự tin bán hàng hơn. Page cũng được an toàn không bị chết nữa.

[/testimonial]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner h_align=”center” padding=”15px 15px 15px 0px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0px” padding__md=”0px 20px 0px 20px” depth_hover=”2″]

[testimonial image=”3758″ image_width=”81″]

Phạm Thanh Tùng

Tôi lên mạng tìm thì thấy 5SMedia có dịch vụ thiết kế web và thấy bên 5SMedia tôi thấy rất đẹp và ưng ý tôi đã được tư vấn và đã có 1 web rất phù hợp với chúng tôi

[/testimonial]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ bg_radius=”9″ depth_hover=”2″]

[testimonial image=”3759″ image_width=”81″]

Phạm Thị Thu Hằng

Tôi quần bán quần áo chỉ đăng lên facebook đơn bán lẻ tẻ và không nhiều. Tôi muốn bán được nhiều hơn tôi đã tìm đến 5SMedia đơn hàng của tôi đã cải thiện rất nhiều.

[/testimonial]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]
[gap height=”60px”]

[/col]

[/row]

[/section]